Lưu Trú Nhà Dài M’Nong

Dịch vụ lưu trú:
Với 4 nhà dài M’Nông dài nhất Tây Nguyên có sức chứa hơn 50khách/nhà,đầy đủ tiện nghi và nghỉ ngơi theo lối sống của cộng đồng người đồng bào M’Nông.
- Lưu trú nhà dài kèm theo chương trình văn nghệ, kể KHAN (truyền thuyết và trường ca Tây Nguyên) bên bếp lửa.
- Lưu trú nhà dài đốt lửa trại và sinh hoạt tập thể.
- Homestay.
Dịch vụ nhà sàn dài lưu trú
Chi phí: liên hệ